c-zen-48-d23September 2016

Diffuser: D23 Washi White — Finish: F2 Powder Coat Chrome