C-SH-Drum-SM-Tri-County-Orthopedics-1July 2017

Project: Tri-County Orthopedics
Diffuser: D921 Trans Cool & D61 MT White
Finish: F2 Chrome